10de Editie

Parade Mundial
Wereldfeest aan de maas

Parade Mundial haar 10de editie wordt vanwege Covid-19 uitgesteld naar een tot nader te bepalen datum. Parade Mundial werd in 2019 alweer voor de negende keer georganiseerd, al was dit de eerste keer onder de nieuwe naam. Parade Mundial komt voort uit Carnaval Mundial. Het idee voor de organisatie van het festival is ontstaan doordat in het seizoen 2002/2003 Carnavalsvereniging de Sajelaire 50 jaar bestond. Omdat 50 geen carnavalesk getal is werd besloten om na het seizoen een zomerfestijn te organiseren. Geen gewone zomercarnaval, maar Elsloo en omgeving laten zien hoe in de hele wereld (carnavals) feesten gevierd worden.

Zonder andere mensen tekort te doen was de grote animator van het eerste uur Johan Gelissen, helaas is hij in 2009 overleden. Carnaval Mundial werd zijn ‘kindje’. Met veel energie zette hij samen met andere bestuurs- en Raad van elf leden van carnavalsvereniging de Sajelaire de schouders eronder en werd het concept uitgewerkt. Een kleurrijke parade vol met muziek, dans en spel en diverse plaza’s waar feest wordt gevierd vormden de basis. Diverse werkcomités werden gevormd en vele vrijwilligers van diverse verenigingen leverden steeds hun bijdrage aan het spektakel. Ook Piet Ronden speelde een meer dan belangrijke rol, helaas is hij ons in 2011 ontvallen. Hij verzorgde o.a. de PR, de externe contacten en de sponsorbijdragen.

Sinds 2005 wordt de organisatie van Carnaval Mundial uitgevoerd door een gelijknamige stichting. Sinds het eerste jaar 2003 en de daarop volgende jaren 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 en 2017 was het festival succesvol. Steeds lukte het weer om een groots en kleurrijk festijn vorm te geven, waaraan dans- en muziekgroepen uit diverse werelddelen (maar ook uit de eigen regio) deelnamen. Waar bij de eerste editie nog zo’n 7000 bezoekers waren liep dat al snel uit naar 15000 op het absolute hoogtepunt. Behalve uit Elsloo en de gemeente Stein kwamen mensen uit heel Zuid-Limburg naar het Maasdorp om een keer in de twee jaar te genieten van een prachtig festival.

Om het festival ook voor de toekomst relevant te houden is het noodzakelijk om een andere weg in te slaan. De vraag van mensen veranderd. Beleving en ervaring gaan steeds meer een rol spelen bij de keuze om een evenement te bezoeken. Daarnaast is het een feit dat ondanks de reden van het ontstaan van het festival het weinig tot niets met carnaval te maken heeft. Sinds februari 2018 is de naam van de stichting dan ook veranderd naar Cultureel Festival Mundial. De organisatie gaat het evenement naar een hoger niveau tillen. Dit willen we met name doen door meer de verbinding te zoeken tussen het festival en de samenleving in de regio, te investeren in het programma plus de artiesten en groepen die optredens verzorgen en meer aandacht te besteden aan de aankleding van zowel de plaza’s als het parcours. De naamsverandering naar Parade Mundial, Wereldfeest aan de Maas wordt een nieuwe start op basis van een succesvol concept. Samen gaan we voor een kwalitatief goed festival dat nog jarenlang hoog op de agenda zal staan van bezoekers en artiesten en een blijvende bijdrage zal leveren aan de samenleving in de regio.

Plaza Mundial

Het aftellen is begonnen